Vés al contingut

Planificació estratègica i assessorament general

A RIBA-VIDAL Advocats estem especialitzats en l’assessorament a empreses i directius, cobrint totes les àrees que conformen el dia a dia jurídic de les empreses. Planifiquem i executem l’estratègia més adequada per a la consecució dels objectius proposats i alhora responent de manera ràpida i directa a qualsevol qüestió jurídica que els pugui afectar.

Els nostres àmbits d’actuació:

Mercantil

Oferim una assessoria integral adaptada a les necessitats de la vostra empresa, brindant solucions legals efectives per garantir el seu èxit empresarial. El nostre equip d´experts s´especialitza en secretaries de consells d´administració, assegurant una gestió eficient i el compliment normatiu. A més, comptem amb una àmplia experiència en contractació nacional i internacional, facilitant l’expansió del negoci en mercats globals. Som els seus aliats estratègics en la constitució, la fusió, la compra i la venda d’empreses, amb un enfocament meticulós en la realització de Due Diligence per protegir els seus interessos. També brindem assessorament en matèria de responsabilitat d’administradors, brindant-vos la tranquil·litat i el suport legal necessari en les seves funcions directives.

Laboral

Oferim un assessorament integral en l’àmbit laboral encaminades a gestionar les qüestions relacionades amb el personal de la vostra empresa. Proporcionem assessorament en contractacions, revisió de contractes laborals i modalitats de contractació adequades. També brindem assistència en acomiadaments i conflictes laborals, minimitzant riscos legals i assessorant en expedients de regulació docupació. El nostre enfocament inclou totes les etapes de les relacions laborals.

Administratiu

El nostre equip de professionals assessorarà la vostra empresa en actuacions davant l’Administració Pública territorial o institucional.

Penal

El nostre equip de penalistes està preparat per oferir assessorament complet i una visió 360 º del procés judicial, aplicant intel·ligència jurídica a l’hora d’analitzar el litigi i defensant els seus interessos des d’una perspectiva integral. El nostre equip legal s’encarregarà de la direcció lletrada en diversos tipus de procediments penals, incloent-hi els relacionats amb delictes econòmics, informàtics i propietat industrial i intel·lectual.

Fiscal / Tributari

Les obligacions fiscals o tributàries d’empreses i particulars requereixen un assessorament expert capaç d’acompanyar-lo al llarg de tots els projectes. Per això, en els nostres experts trobareu l’assessoria fiscal en tots els conceptes impositius, així com l’assistència en procediments d’inspecció i procediments contenciosos tant a l’àmbit administratiu com al jurisdiccional.

Civil

Assessorament en matèria de dret privat, en làmbit de família, successions i contractual.

La visió d’un problema no ha de ser mai unifocal, sempre hi ha una visió holística de totes les situacions. Per aquest motiu, a RIBA-VIDAL Advocats estudiem i analitzem totes les variables amb l’objectiu d’elaborar la millor estratègia per al nostre client en qualsevol àmbit legal, introduint una visió prospectiva i l’anàlisi des de paràmetres d’intel·ligència jurídica.

Àrees de treball

Skip to content