Vés al contingut

Legal Compliance

El compliance o el compliment normatiu és la necessitat d’una empresa d’establir procediments adequats per garantir que tant directius, empleats i altres agents relacionats compleixin la normativa actual. Per això cal identificar i classificar els riscos legals a què s’enfronten i establir mecanismes de prevenció, gestió, control i reacció.El cumplimiento normativo incide en áreas como la protección de datos, la información no financiera, secretos empresariales, ámbito penal, laboral, fiscal, contable, etc., todos ellos regulados por diferentes leyes y reglamentos.

Compliance Penal

A RIBA-VIDAL Advocats oferim assessorament jurídic per a la implementació de Models de Prevenció de Delictes a l’àmbit de l’empresa.

 

Dissenyem per a cadascun dels nostres clients el seu Model de Prevenció de manera individualitzada, fugint de models estàndards i aplicats a una generalitat de clients.

 

Apliquem l’experiència obtinguda al llarg de més de vint anys en el camp de la litigació penal per ajudar a efectuar una valoració concreta del risc, avaluant jurídicament com pot impactar l’activitat de la companyia atenent el contingut jurídic de cada tipus penal i com és aplicat al dia a dia pels nostres tribunals.

 

A Riba Vidal ens encarreguem de:

Implementem totes aquelles mesures que siguin necessàries per prevenir la comissió de delictes a l’àmbit de l’empresa.

A RIBA-VIDAL Advocats no només implementem el model, sinó que també oferim la possibilitat de mantenir un seguiment del Model implementat, proposant les actualitzacions que siguin necessàries.

Ens mantenim en contacte amb ell/la Compliance Officer i us assessorem jurídicament sobre aspectes concrets del Model per millorar-lo, conjugant el vostre coneixement sobre l’empresa amb el nostre dia a dia en l’assessorament empresarial i la litigació.

Part del seguiment que oferim inclou la formació continuada tant a directius com a empleats sobre les novetats legislatives que són aplicables als seus camps de treball, resolent quants dubtes siguin necessaris i informem la companyia sobre les novetats legislatives més rellevants.

Penal

Laboral

Tributari

Protecció de dades

Prevenció de blanqueig de capitals

Estat d'informació no financera

La Llei 11/2018 d’Informació no financera estableix la necessitat d’incloure l’estat d’informació no financera de la companyia a l’Informe de Gestió o per separat per als subjectes que es determini legalment.

 

Aquest informe de gestió haurà de fer esment als riscos, polítiques i resultats de matèries concretes:

A RIBA-VIDAL Advocats assessorem jurídicament en l’elaboració de l’Estat d’Informació no financera del nostre client.

La visió d’un problema no ha de ser mai unifocal, sempre hi ha una visió holística de totes les situacions. Per aquest motiu, a RIBA-VIDAL Advocats estudiem i analitzem totes les variables amb l’objectiu d’elaborar la millor estratègia per al nostre client en qualsevol àmbit legal, introduint una visió prospectiva i l’anàlisi des de paràmetres d’intel·ligència jurídica.

Àrees de treball

Skip to content