Vés al contingut

Gestió integral del conflicte

A RIBA-VIDAL Advocats gestionem de forma global qualsevol tipologia de conflicte implementant tècniques d’intel·ligència processal. La intel·ligència processal és el resultat de sincronitzar la tradicional estratègia processal amb les anàlisis d’intel·ligència.

 

El que ens distingeix d’altres firmes legals és el nostre mètode de treball propi basat en l’anomenada intel·ligència processal que incorpora criteris d’intel·ligència (que tradicionalment s’apliquen a nivell militar i dels Estats) a l’àmbit jurídic.

 

Es tracta d’un mètode molt més sofisticat i innovador que passa per realitzar una anàlisi específica del client per conèixer-lo millor a ell i també a totes les parts que intervenen en el procés, analitzant els fets amb les diferents tècniques d’anàlisi d’intel·ligència que hi ha a el mercat amb lobjectiu daconseguir el millor resultat per al client.

 

Així, davant d’un problema real, potencial o futur del nostre client, el primer pas és analitzar-lo amb caràcter integral, és a dir, anàlisi dels fets, dels elements humans i jurídics per planificar la millor estratègia. Aquestes tres anàlisis consisteixen en el següent:

Anàlisi dels fets

Sempre respectant totes les garanties en matèria de protecció de dades:

Anàlisi dels subjectes

Determinació de biaixos cognitius.

Anàlisi jurídic

Valoració i anàlisi jurídica, acompanyat de la utilització de les modernes tècniques d’intel·ligència artificial.

 

A més de la creació d’un gràfic per detectar amenaces i fortaleses, farem una anàlisi de contraintel·ligència processal i, amb totes les dades, els professionals de RIBA-VIDAL Advocats proposarem alternatives per solucionar el problema.

 

Les solucions poden ser negociades (negociació oberta o mediació) o litigioses (arbitratge o jurisdicció ordinària).

 

Des de RIBA-VIDAL Advocats defensem els interessos dels nostres clients en tots els procediments, ja sigui actuant com a àrbitres o en litigis de qualsevol ordre jurisdiccional (civil, penal, social, contenciosos administratiu), davant del Tribunal Constitucional i/o Tribunals Internacionals.

 

MÁS INFORMACIÓN

La visió d’un problema no ha de ser mai unifocal, sempre hi ha una visió holística de totes les situacions. Per aquest motiu, a RIBA-VIDAL Advocats estudiem i analitzem totes les variables amb l’objectiu d’elaborar la millor estratègia per al nostre client en qualsevol àmbit legal, introduint una visió prospectiva i l’anàlisi des de paràmetres d’intel·ligència jurídica.

Àrees de treball

Skip to content