Vés al contingut

Política de privacitat

1.- Informació a l'usuari

RIBA VIDAL ABOGADOS SLP informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients.

 

RIBA VIDAL ABOGADOS SLP és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals.

 

S’informa que, conforme a aquesta, es garanteix a l’interessat l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, oblit i limitació de les dades que el concerneixen, devent, per a això, dirigir-se mitjançant comunicació escrita a la següent adreça electrònica: rgpd@rvabogados.com. El tractament de dades de caràcter personal es duu a terme sota les degudes condicions de seguretat i secret professional, pel període que resulti necessari per a la finalitat per a la qual són recaptats i tractats, i en les condicions a continuació assenyalades

2.- Informació del tractament

Segons el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades de la UE, l’usuari ha de rebre informació puntual i concreta del responsable del tractament i els usos i finalitats d’aquest. Per a això, s’indica la següent informació

 

 

Informació bàsica en matèria de protecció de dades de caràcter personal

 

RIBA VIDAL ABOGADOS SLP

Contactar amb l’usuari interessat per a facilitar-li la informació sol·licitada. La informació es conservarà durant 1 ANY.

Consentiment de l’interessat

Les seves dades no seran cedits a tercers

L’interessat té dret a oposar-se al tractament de les dades, a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, conforme s’explicarà en la informació addicional.

Informació addicional en matèria de protecció de dades de caràcter personal

Identidad: RIBA VIDAL ABOGADOS SLP
CIF: B-63851968
Dirección postal: Av. Diagonal nº 482 , 1º 08006 Barcelona
Correo electrónico: rgpd@rvabogados.com

2.1 Finalitat del tractament

A RIBA VIDAL ABOGADOS SLP tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de poder contactar amb ells per a facilitar-los la informació sol·licitada.

2.2 Termini de conservació de les seves dades

Les dades personals es conservaran durant el termini indicat en “Finalitat del Tractament”, sempre que no hagi exercitat el seu dret de supressió o oposició. Tot això sense perjudici dels terminis més amplis que pogués establir-se per disposició normativa o reglamentària.

Mitjançant l’acceptació de les presents condicions, Vostè presta consentiment al fet que RIBA VIDAL ABOGADOS SLP tracti les seves dades per a contactar amb Vostè i facilitar-li la informació que ha sol·licitat a través de la nostra web o correu electrònic corporatiu.

Les seves dades no seran objecte de cap cessió.

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si a RIBA VIDAL ABOGADOS SLP estem tractant dades personals que els concerneixen, o no. Les persones interessades té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no anessin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades i, en qualsevol moment, a oposar-se al tractament de les seves dades.

 

Per a l’exercici dels drets reconeguts, l’interessat podrà posar-se en contacte a través de l’adreça de correu electrònic o adreça postal indicats en el primer paràgraf.

 

Finalment, Vostè, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, té dret a presentar reclamació davant l’autoritat nacional de control, a aquest efecte ha de dirigir-se a l’AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES.

3.- Mesures de seguretat

Que de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, RIBA VIDAL ABOGADOS SLP està complint amb totes les obligacions establertes per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, els quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats per als quals són tractats.


RIBA VIDAL ABOGADOS SLP garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Skip to content